A- A A+

Xarxes Socials

facebook twitter instagram youtube blog

Valors

Missió d'Albera Salut:


Gestionar la salut de les persones de manera integral mitjançant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, el continuum assistencial i el compromís social, amb vocació de millora permanent i el suport de la docència i la recerca sempre amb l'objectiu d'assolir una millor qualitat de vida


Visió d'Albera Salut:


Els professionals d'Albera Salut, amb vocació de millora contínua en l'àmbit de l'Atenció Primària, ens comprometem amb la salut de la població, a nivell individual i comunitari, la voluntat de promoure-la, mitjançant:

- L'aprofundiment en les habilitats professionals i organitzatives
- El nostre treball en equip i en xarxa amb altres agents
- La millora en l'entorn
- La implicació i l'educació de la població en el manteniment de la pròpia salutValors d'Albera Salut:

Transparència i claredat en la gestió dels recursos sanitaris encomanats. Hondestedat en la praxi professional en la relació al codi ètic i deontològic. Implicació òptima en el desenvolupament de les tasques i millora de la competència professional.  Arrelament en el territori i participació dels agents socials.

  1. Arrelament en el territori i participació dels agents socials 

 

respon

 

Creu Roja