A- A A+

Xarxes Socials

facebook twitter instagram youtube blog

Organigrama

 

Al ser una petita Entitat amb una facilíssima interlocució amb els responsables, l'accessibilitat vers ells és sense cap impediment ni trava. També tenim constituïdes comissions (veure Gestió per processos) que analitzen de manera continua la nostra activitat i proposen millores. Disposem d'una eina de participació a mena d'intranet com és el programa Minerva (R). Per tal de que ningú pugui quedar sense informació, s'exigeix a tothom un mínim de consultes periòdiques a aquest programa.

Cada mes, en les sessions de Gestió clínica es manté informat al conjunt de treballadors i se'n recullen opinions i propostes. Aquestes sessions les efectua el Director/Gerent i aborden tota mena de temes, assistencials, context polític, presència dels treballadors i professionals a diferents activitats externes, etc, essent un fòrum d'intercanvi de gran interès. Per aquest motiu, l'assistència és obligatòria.

Igualment estem oberts al diàleg amb els veïns (entitats socials diverses) i també amb els representants municipals. Interactuem i dialoguem sovint amb els Ajuntaments de l'ABS i periòdicament fem una trobada amb tots ells on els informem dels temes més rellevants i els demanem que participin prèviament en l'elaboració de l'Ordre del dia de l'Assemblea.

 

 Organigrama

 

 Organigrama per processos