A- A A+

Xarxes Socials

facebook twitter instagram youtube blog

Què és una EBA?

La nostra història

 

L’Hble. Sr. Xavier Trias, conseller de Sanitat i Seguretat Social, i el seu equip de col·laboradors del Servei Català de la Salut (CatSalut) varen dissenyar un projecte que permetés als professionals sanitaris convertir-se en proveïdors de serveis d’atenció primària finançats públicament, amb l’objectiu de diversificar la provisió de serveis sanitaris i promoure el professionalisme i l’autonomia de gestió. Es tractava de plantejar una alternativa professional a la provisió de serveis d’atenció primària per les entitats hospitalàries.

 

Per tal de bastir el projecte, des del Departament de Sanitat i Seguretat Social es va promoure una reforma de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC), que varen redactar i negociar amb tots els agents del sistema els mateixos serveis jurídics del CatSalut, en col·laboració amb els serveis tècnics d’aquest ens. La Llei de reforma de la LOSC es va aprovar pel Parlament de Catalunya el setembre de 1995, amb els vots a favor de CiU, PSC, PP, l’abstenció de ERC i el vot en contra d’Iniciativa per Catalunya.

Per liderar aquesta iniciativa, es van proposar diferents professionals amb un ampli coneixement i expertesa en la provisió i la gestió de serveis d’atenció primària. La condició era deixar la plaça de funcionari o estatutari de la seguretat social amb garanties de retorn per mitja d’una excedència voluntària amb reserva temporal de plaça. El Dr. Albert Ledesma, assessor del Servei d’Atenció Primària de l’ICS, va acceptar el repte de portar endavant el projecte com a prova pilot.

  

Ja des de l’inici el projecte també va comptar amb el recolzament del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), presidit aleshores pel Dr. Miquel Bruguera.

Sota el lideratge del Dr. Ledesma, i amb el suport del COMB, un grup de professionals emprenedors van constituir l’entitat Equip d’Assistència Primària Vic SLP, que va optar el mes de setembre de 1996 a l’adjudicació, per concurs públic, de la concessió per a la gestió dels serveis d’atenció primària de l’ABS Vic 2. Així es va crear el CAP El Remei, primer centre d’atenció primària autogestionat, el qual va obrir les seves portes als ciutadans i ciutadanes compreses en l’àmbit territorial de referència l’1 d’octubre de 1996.

Aquesta iniciativa tenia per objectius augmentar la implicació dels professionals en la gestió dels serveis d’atenció primària i la satisfacció dels ciutadans, i donar un millor servei, amb més qualitat i menys cost. Això significava ser més efectiu i assumir riscs econòmics en proves complementàries i en compra d’atenció especialitzada. En definitiva, es volia incrementar la capacitat de resolució de l’Atenció Primària i fer-la sostenible, tot garantint la qualitat dels serveis oferts. El temps transcorregut, la creació de noves EBA’s i la seva consolidació i els resultats assistencials i econòmics degudament contrastats han demostrat que aquests objectius s’han assolit plenament.

Durant el període 2000-2004 es van crear 9 noves entitats, amb un total d’11 Àrees Bàsiques de Salut, ubicades en el territori català: l’EAP Sardenya, l’EAP Osona Sud-Alt Congost, l’EAP Poble Sec, l’ABS Albera Salut, l’ABS Alt Camp Oest, l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi, l’EAP Sarrià, l’EAP Vallplasa Atenció Primària i l’EAP Dreta Eixample.

El desenvolupament de les EBA ha impulsat la relació entre els professionals dels serveis d’atenció primària, l’execució d’actuacions conjuntes, la complementarietat i les sinèrgies entre els diferents centres autogestionats. Amb aquesta finalitat, el 15 de novembre de 2002 es va crear l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA), que integra tots els centres autogestionats en Atenció Primària de Catalunya. 

A l'abril de 2013 s'integra a ACEBA la nova EBA Muralles Salut SLP. Posteriorment, el novembre de 2013 s'uneixen a l'Associació les entitats Prevenció Assistència i Seguiment, SL (PAS), que gestiona serveis d’atenció en salut mental i prevenció de les addiccions, i Pediatria dels Pirineus, SCCLP. 

A mitjans de l'any 2017, Prevenció Assistència i Seguiment SL (PAS) deixa de ser membre associat d'ACEBA. 

 

Entitats d'ACEBA:

AP Vallcarca-Sant Gervasi http://www.aprimariavsg.com
EAP Albera Salut http://www.alberasalut.cat
EAP Alt Camp Oest (CAP Alcover) http://www.capalcover.cat
EAP Dreta Eixample (CAP Roger de Flor) http://www.eapdretaeixample.com/
EAP Muralles Salut (CAP Muralles) http://www.murallessalut.cat
EAP Osona Sud Alt Congost (CAP Centelles) http://www.ebacentelles.cat/
EAP Poble Sec (CAP Les Hortes) http://www.capleshortes.cat
EAP Sardenya http://www.eapsardenya.cat
EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes http://www.capsarria.cat
EAP Vic (CAP El Remei) http://www.eapvic.org
Pediatria dels Pirineus SCCLP https://www.pediatriadelspirineus.org/

 

Economia Social:

Els requisits i condicions que han de complir les EBA d'acord amb la LOSC i el Decret 309/1997 de 9 de desembre, garanteixen que l'actuació d'aquestes entitats s'adequa als principis d'Economia Social.

Accedir a l'Informe sobre les Entitats de Base Associativa i l'Economia Social elaborat pel Sr. Josep Lluís Lafarga, advocat especialitzat en Dret Públic.

 

Professionals:

Les 13 EBA que integrem ACEBA oferim serveis públics de salut a 250.000 habitants de Catalunya.

En total, els nostres equips sumen fins a 511 professionals al servei de la salut de la població, dels quals un 93,72% són treballadors fixes. En el cas dels metges, el percentatge de professionals fixes augmenta fins el 94,11%.

 • 94,11% dels metges d'ACEBA tenen contracte indefinit.
 • 93,72% professionals d'ACEBA tenen contracte indefinit.

 

Cartera de Serveis (en el conjunt de totes les EBAs):

daptem la cartera de serveis de salut bàsics a les necessitats canviants de la població. 
Posem a disposició de la nostra població de referència els següents serveis:

Serveis de finançament públic dels Equips d'Atenció Primària

 • Anticoagulació oral
 • Atenció i serveis comunitaris
 • Atenció a la dona (ASSIR)
 • Consulta de tabaquisme
 • Dermatoscòpia
 • Grup d'alletament
 • Infermeria
 • Infiltracions
 • Medicina de família
 • Odontologia (servei públic)
 • Pediatria
 • Podologia (servei públic)
 • Psiquiatria Consultor
 • Psiquiatria (Grup de dol)
 • Salut mental
 • Serveis socials
 • Suport a les Escoles. PAFES
 • Taller de fibromiàlgia
 • Treball social
 • Urologia Consultor

Serveis de finançament públic de Pediatria dels Pirineus

Cobertura pediàtrica a tota la comarca de l’Alt Urgell, incloent tota l’atenció primària als 2 CAP de la comarca: CAP de La Seu d’Urgell i CAP Alt Urgell Sud) i l’atenció especialitzada (a la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell).

Serveis complementaris dels EAP (en el conjunt de totes les EBAs)

El ventall de serveis privats és múltiple i l'oferta és diversa en cada centre.

 • Acupuntura
 • Angiologia i Cirurgia Vascular
 • Clínica Dental: odontologia, odontologia estètica, ortodòncia, endodòncia i periodòncia, implants
 • Cirurgia Vascular
 • Coaching de Salut
 • Dietètica i Nutrició
 • Fisiopilates
 • Fisioteràpia i fisiopilates
 • Grup de dol
 • Homeopatia
 • Logopèdia
 • Medicina de l'Esport
 • Medicina Estètica
 • Medicina Naturista
 • Mètode hipopressiu
 • Ortopèdia i adaptació ergonòmica del domicili
 • Osteopatia infantil
 • Pedagogia Neonatal
 • Podologia (servei privat)
 • Psicologia / Psicoteràpia
 • Quiromassatge
 • Revisions esportives
 • Taller del dol
 • Taller de memòria
 • Teràpia de parella i Sexologia
 • Teràpia Gestàltica
 • Teràpia Manual
 • Teràpia Natural
 • Teràpia Neural

 

 Codi de Bon Govern Albera Salut

 

 Codi de Bon Govern ACEBA

 

 Decàleg de les EBA