A- A A+

Xarxes Socials

facebook twitter instagram youtube blog

Qui som?

 mapa pobles

 

Qui som?

 

Albera salut SLP és una Entitat de Base Associativa (EBA) que va rebre l'encàrrec del Servei Català de la Salut per a dur a terme la gestió de l'Àrea Bàsica de Peralada.

Era el 2002 i posteriorment hem anat renovant aquesta confiança.

El nostre equip l'integren una trentena de persones amb un grau de professionalitat i de resolució elevadíssim, aplicable en tots els àmbits de l'assistència primària. Els nostres resultats assistencials, de satisfacció dels treballadors i de satisfacció dels usuaris (*) són considerables. 

El motiu?: ens mouen les ganes de millora contínua, malgrat els temps de retallades que ens ha tocat viure. Igualment el nostre esperit d'empatia amb l'usuari ens uneix i ens esperona a oferir un millor servei cada dia. I pensem seguir així molts més anys...

Finalment i per a concloure aquesta salutació, recordar-vos una vegada més que em teniu a la vostra disposició pel que cregueu més oportú.

(*) Segons la recent Enquesta del Catsalut (2015) els usuaris han posicionat la nostra Entitat la cinquena de Catalunya, d'un total de 369 ABS.

Dr. Lluís Martínez Via

Director-Gerent d'Albera Salut SLP

 

Socis:

Tots els nostres socis tenen el mateix nombre de participacions ja des de l’inici (desembre 2002): En són  tots els professionals sanitaris (medicina i infermeria) amb contracte fix de més d’un any d’antiguitat.

Elis socis són convidats a les Assemblees, ordinàries i extraordinàries. I la distribució igualitària de participacions que tenim comporta que tan sols un soci pot demanar una Assemblea extraordinària quan ho cregui oportú, art 168 de la LSC. El Consell d'administració es reuneix periòdicament, aproximadament una vegada al mes. Les actes es pengen a la intranet Minerva per a coneixement de tothom, socis i no socis.

 

 Els nostres Estatuts

 

Modificació Estatuts 2018