A- A A+

Xarxes Socials

facebook twitter instagram youtube blog

Tarja Sanitària

                            

                            

 

La targeta sanitària individual (TSI) us identifica i acredita com assegurat o assegurada del Servei Català de la Salut. La TSI és la vostra clau d’accés als centres i serveis del sistema sanitari públic. A Catalunya tothom té garantida l’atenció sanitària. A partir de tres mesos de padró a Catalunya, si no es disposa de permís de residència legal, es podrà sol·licitar la TSI accedint al primer nivell de cobertura a partir de l’any al segon nivell (més informació a la web del CatSalut).

SOL·LICITUD DE LA TSI 

  • Per primera vegada:

- Volant d’empadronament amb data inferior a tres mesos.

- Fotocòpia del document que us han lliurat a l’INSS amb relació a la vostra condició d’assegurat. (cal ferho a l’oficina de la CAISS, Passeig Nou,1 de Figueres, cal demanar cita prèvia al 901 106 570 o 872082501 o per Internet a: www.seg-social.es)

- Fotocòpia llibre de família.

Un cop aprovada la sol·licitud, rebreu al vostre domicili la targeta que us acredita el dret a l’assistència sanitària pública. 

 

  • Per canvi de domicili:

-Full d’empadronament o bé document acreditatiu de la residència actual.

Si ja teniu TSI, no en rebreu cap. Al ser només canvi de domicili la TSI actual és valida. 

 

  • Per pèrdua o robatori:

Taxa de Pagament 10€ que haureu d’abonar a la Caixa.

- Fotocòpia del document d’identitat Us lliurarem provisional  Per canvi d’actiu a pensionista:

- Fotocopia del document d’identitat

- Fotocòpia de la Resolució de la Seguretat Social acreditant el canvi d’estat.

L’actual TSI continuarà essent vàlida 

 

  • Per alta a la SS:

- Fotocòpia document d’identitat

- Fotocòpia full d’inscripció a la Seguretat Social

Es rebrà la TSI al domicili 

 

  • Per error en la TSI:

- Fotocòpia del document d’identitat on es vegin correctes les dades.

Es rebrà una nova TSI amb les dades correctes. 

 

  • Algunes recomanacions:

√ La TSI és imprescindible per a recollir la medicació a la farmàcia.

√ La TSI és personal i intransferible.

√ La TSI permet l’accés a totes les prestacions del sistema sanitari públic.

√ Per a desplaçaments porteu sempre la vostra TSI.

√ En els desplaçaments de menors (viatges,colònies, excursions escolars) faciliteu la TSI a l’adult responsable que l’acompanyi ( monitors, professors,etc...)

√ Si viatgeu per Europa cal fer la Tarja Sanitària Europea que la podeu sol·licitar a l’oficina de la CAISS al Passeig Nou, 1 de Figueres o a través de la pàgina web: www.seg-social.es

√ Si viatgeu fora d’Europa cal que consulteu a quin tipus de conveni us podeu acollir en cas de necessitar assistència sanitària urgent.

√ Podeu obtenir més informació i demanar duplicat de la TSI a través de la pàgina web: www.gencat.cat/catsalut

√ La vigència d’un padró municipal és de 3 mesos.